670: Ojārs Stimbāns: Tālbraucēja kapteiņa atmiņas

Latviešu tālbraucēja kapteiņa Ojāra Stimbāna (1929–2001) atmiņās var izsekot ne vien paša kapteiņa, bet arī daudzu citu latviešu jaunekļu ērkšķainajam ceļam uz jūru padomju okupācijas apstākļos. Stimbāna atmiņas ir īpašas, jo viņš rakstīja bez īpašiem izskaistinājumiem un par to, kā tad īstenība bija.

“Kad nostājāmies Khairjuzovā uz enkura, pie mums ar kuteri atbrauca [zivju] kombināta direktors. Pie kafijas galda direktors lūdza, lai es ap pulksten 17.00 palaižot uz kombināta klubu iespējami daudz jūrnieku. .. citādi, viņš teica, 500 [kombināta] sievas soloties rīkot streiku un neiešot darbā. .. Kad no rīta uz kuģa atgriezās mūsu vīri, tad sākās piedzīvojumu stāsti, kuru pietika ilgam laikam. Tā nu ar šo humāno palīdzību kombināts bija glābts .. Balles vakarā kopā ar kombināta vīriem un jūrniekiem sanācis aptuveni 70 vīru uz 500 sievietēm.”

Ojārs Stimbāns “Tālbraucēja kapteiņa atmiņas”. Redaktors Ēvalds Grāmatnieks. Izdota izdevniecībā “Rīdzene-1” 2022. gadā. Dāvana bibliotēkai no Solvitas ❤️

Foto: Anna Iltnere / Jūras bibliotēka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s