691: Jūras iela: Septiņi stāsti no Ventspils

Ikviens no grāmatā ieverto stāstu septiņiem autoriem diendienā mēro Jūras ielu Ventspilī, gan citas savas pilsētas ielas, un katrs, savceļu iedams, klausījies un skatījies, domājis un pierakstījis. Grāmatā ir dažādi stāsti, taču visi ieņemti, iznēsāti un nākuši pasaulē vienā Pilsētā, kas ieaugusi Kurzemes mežu, Ventas un Baltijas jūras saskarsmes punktā. Jūra rada un sargā, glāsta un pārbauda, ielīksmo un iedvesmo.

“Kas tikmēr notika viņa jūras karalistē?”

“Jūras iela: Septiņi stāsti no Ventspils”. Andris Akmentiņš, Laimdota Sēle, Guntars Tenne, Kristīne Ulberga, Jānis Valks, Mārtiņš Ādamsons, Maira Asare. Redaktores Ingmāra Balode un Laimdota Stēle. Izdota izdevniecībā “Mansards” 2012. gadā. Jūras bibliotēkai uzdāvina Dace Krecere no Siguldas ❤️

Foto: Anna Iltnere / Jūras bibliotēka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s